Notícies

25/06/2012

Publicat un nou cas práctic “Comunitat musulmana necessita més espai per resar”

Descriu un exemple real de mediació interreligiosa, que és la transformació de conflictes socials d’alguna forma relacionats amb la religió.


S’ha publicat un nou cas pràctic de mediació interreligiosa titulat “Comunitat musulmana necessita més espai per resar”. Es tracta de casos reals de prevenció, mediació i transformació de conflictes d’alguna forma (no necessàriament negativa) relacionats amb el fet religiós i amb la seva diversitat intrínseca. Majoritàriament, les situacions de conflicte real o potencial aquí publicades es produeixen:

  • Entre comunitats religioses diferents
  • Entre comunitats i persones religioses i agents d’administracions públiques
  • entre actors religiosos i de l’àmbit de la societat civil no religiosa (veïns i veïnes, escoles, etc.)

En els casos descrits, per tal de no perjudicar els processos de mediació (quan encara estan "oberts" o perquè mai es poden considerar del tot "tancats"), part de la informació que identifica les entitats i persones involucrades es “camufla” sempre que això sigui possible sense afectar-ne la comprensibilitat i l’interès. L’objectiu exclusiu d’aquest recull de casos i d’aquest web en general és ser una eina per a l’aprofundiment teòric i el perfeccionament pràctic al servei de tothom que estigui involucrat en processos de mediació de conflictes amb algun component religiós.

La Xarxa Internacional és una plataforma per a l’intercanvi de bones pràctiques, materials teòrics i reflexions conjuntes sobre “mediació interreligiosa”, concepte que fa referència a l’àmbit de la prevenció, mediació i transformació de conflictes d’alguna forma (no necessàriament negativa) relacionats amb el fet religiós. Està principalment oberta a la participació de persones expertes o interessades i vinculades des d’entitats de la societat civil (religiosa, interreligiosa o no religiosa) i entitats públiques (administracions, institucions, organitzacions i serveis locals, regionals, nacionals, estatals o internacionals). Es va gestar en el marc d’un congrés internacional celebrat a Barcelona el desembre del 2006 sota els auspicis del Sector de Ciències Socials i Humanes i Cultura de la UNESCO.