Recursos espirituals

Aquest apartat és el resultat d’una recerca terminològica en els textos sagrats i/o de referència de les principals religions del món. Presenta una selecció de textos i fragments pertanyents a les tradicions religioses, en els que apareixen una sèrie de termes relacionats amb l'apropament, l’enteniment i la pau. L’objectiu i l’esperança és que aquests “recursos espirituals”, que són un patrimoni de la humanitat, puguin ser útils en processos de mediació i diàleg entre persones amb diferents creences i conviccions. L’autora d’aquesta compilació és Alba Tarroc Fernádez.

Es tracta d’un treball necessàriament incomplet, de moment limitat a les religions jueva, cristiana, islàmica i sikh (a excepció dels textos que remeten a la Regla d’Or) i a la llengua anglesa, però que ja s’està estenent a altres religions i que també s’espera poder realitzar en català i castellà.

Així mateix, en tractar-se d’una recerca purament terminològica, només han estat inclosos aquells textos en els que apareixen amb exactitud els conceptes escollits, no aquells textos que fan referència a aquestes mateixes realitats però amb altres paraules o a través d'un llenguatge simbòlic i metafòric.

Per aquest motiu, s’agraeix qualsevol suggeriment de possible ampliació i enriquiment: ja sigui referida a les religions presentades, als escrits investigats de les mateixes, als textos seleccionats o als termes destacats.

RECURSOS


Amor, Amistat, Compassió i Empatia
PDF / 134kB / Anglès


Pau i Enteniment
PDF / 136kB / Anglès


Reconciliació i Perdó
PDF / 111kB / Anglès


Compartir, Donar i Ajudar els Altres
PDF / 119kB / Anglès


Tolerància i Respecte
PDF / 96kB / Anglès


Unitat i Comunitat
PDF / 46kB / Anglès


La Regla d'Or
PDF / 26kB / Anglès